عملیات آماده سازى، باطله بردارى و استخراج معدن آنتیموان سفیدآبه سیستان و بلوچستان

کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
مبلغ پیمان:
160 میلیارد ریال
مدت پیمان:
40 ماه
تاریخ شروع:
1393/12
وضعیت پیمان: تحویل موقت