عملیات آماده سازى، باطله بردارى و استخراج معدن آنتیموان سفیدآبه سیستان و بلوچستان
کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
مبلغ پیمان:
58 میلیارد ریال
مدت پیمان:
26 ماه
تاریخ شروع:
1393/12
وضعیت پیمان: اتمام و تحویل قطعی