ابلاغ قرارداد طراحی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اسمز معکوس ثانویه مجتمع فولاد مبارکه (RO2)