اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی های بتنی پیش ساخته در قطعه 3 آزاد راه اصفهان- شیراز   
 
کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ کارکرد پیمان:  300 میلیارد ریال
مدت پیمان: 15 ماه
تاریخ شروع: 1400/03
وضعیت پیمان: در حال اجرا