احداث پل عرشه فولادی در کیلومتر 684+116 قطعه یک آزاد راه اصفهان- شیراز

کارفرما: شرکت راهسازی و عمران ایران
مبلغ پیمان: 19 میلیارد ریال
مدت پیمان: 9ماه
تاریخ شروع: 1400/06
وضعیت پیمان: تحویل موقت