عملیات آماده سازی، باطله بردارى و استخراج ماده معدنى از معدن سنگ آهن حنار (1) در 170 کیلومتری شهرستان بیرجند                                                                                                                                   
                                                          
 کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنى ایران
مبلغ کارکرد پیمان: 264 میلیارد ریال
مدت پیمان: 24 ماه
تاریخ شروع: 1399/05 
وضعیت پیمان: تحویل قطعی