عملیات آماده سازی، آتشباری، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن طلای کودکان

کارفرما: شرکت زمین کاوان زمان
مبلغ کارکرد پیمان: 133 میلیارد ریال
مدت پیمان: 12ماه
تاریخ شروع: 1399/04
وضعیت پیمان: در حال اجرا