عملیات اصلاح هندسی خیابان های پامنار، گل محمدی، مجاهدین اسلام، ری و سایر پروژه های توسعه محله ای در سطح منطقه 12 شهرداری تهران

کارفرما: شهرداری منطقه 12 تهران
مبلغ کارکرد پیمان: 43 میلیارد ریال
مدت پیمان: 12ماه
تاریخ شروع: 1402/08
وضعیت پیمان: در حال اجرا