شرکت چینه سازه بیهق با برخورداری از صلاحیت پیمانکاری و سابقه فعالیت در حوزه ابنیه از ابتدای تاسیس تا کنون، پروژه های ساختمانی مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی متعددی را در اقصی نقاط کشور اجرا و تکمیل نموده است. همچنین این شرکت با قرار گرفتن در بین شرکت های رسته بزرگ ترافیک شهرداری تهران طی پنج سال اخیر پروژه های موفقی را حوزه شهری و در مناطق مختلف شهرداری تهران به انجام رسانده است.
 
         اهم پروژه های حوزه اجرای پروژه های عمرانی در بخش ابنیه
 
  • اجراى پروژه هاى اصلاح هندسى معابر شهرى با شهردارى هاى مناطق تهران بزرگ 
  • اجراى سوله نمک واحد ادارى شهر رى
  • اجراى مجتمع تجارى ادارى ارگ سمنان
  • اجراى پروژه 48 واحدى سمنان
  • اجراى پروژه مشارکتى 32 واحدى ماهشهر