عملیات اصلاح هندسی معابر

عملیات اصلاح هندسی معابر منطقه 12شهرداری تهران

تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی

تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی کمربندی شیراز

تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی (نیوجرسی)

تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی (نیوجرسی)

اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی های بتنی پیش ساخته مفصلی 6 متری

اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی های بتنی پیش ساخته مفصلی 6 متری

عملیات تجهیز و آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماه معدنی از معدن سنگ آهن حنار (2)

عملیات تجهیز و آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی از معدن سنگ آهن حنار (2) شامل حفاری، بلدوزر کاری، بارگیری، حمل، دپو سازی در محل سنگ شکن و دپوی باطله، تسطیح دپوها و جاده های داخلی معدن

عملیات آماده سازی، آتشباری، باطله بردای و استخراج ماده معدنی در معدن طلای کودکان

عملیات آماده سازی، آتشباری، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن طلای کودکان