عملیات حفاری، آتشباری، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه و دپوسازی ماده معدنی و باطله در معدن طلای کودکان

عملیات حفاری، آتشباری، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه و دپوسازی ماده معدنی و باطله در معدن طلای کودکان

عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی از معدن سنگ آهن حنار

عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی از معدن سنگ آهن حنار

ساخت و اجرای نیوجرسی های بتنی پیش ساخته مقطعی 6 متری

اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب نیوجرسی های بتنی پیش ساخته مقطعی 6 متری

پل عرشه فولادی در کیلومتر 684+116 قطعه 1 آزاد راه اصفهان- شیراز

تهیه، حمل و اجرای دال پل عرشه فولادی در کیلومتر 684+116

طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات تصفیه خانه ثانویه فولاد مبارکه (EP)

طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات تصفیه خانه اسمز معکوس ثانویه مجتمع فولاد مبارکه (EP)

احداث پل عرشه فولادی در کیلومتر 209 قطعه 3 پروژه آزاد راه اصفهان- شیراز

احداث پل عرشه فولادی در کیلومتر 209 قطعه 3 پروژه آزاد راه اصفهان- شیراز